escaenfr +34 931220305
·
info@primelegalabogados.com
·
Dilluns - Divendres 09:00-19:00
Consulta'ns

Dret Fiscal

Advocats de Dret Fiscal

ADVOCATS EXPERTS EN DRET FISCAL

El departament de dret fiscal de Prime Legal Abogados està integrat per advocats especialistes de primer nivell amb una dilatada experiència superior a 25 anys en l’assessorament a particulars i empreses a nivell nacional o internacional.

La nostra experiència als despatxos de màxim prestigi nacional ens ha permès acumular un ampli coneixement tècnic i humà que posem a la disposició dels nostres clients que ens defineixen pel caràcter resolutiu a mida i proactiu dels nostres serveis.

SERVEIS DE DRET FISCAL

Aportem solucions a qualsevol necessitat

Fiscalitat corporativa (Corporate client)

Prestem assessorament continu i proactiu a empreses en l’àmbit de tributació directa (impost de societats) i indirecta (Impost sobre el Valor Afegit i Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses i Actes Jurídics Documentats -ITPAJD-) en un entorn de legislació canviant i pronunciaments constants i diversos de l’administració tributària i Tribunals de Justícia.

Oferim serveis especialitzats de planificació i reorganització empresarial que deriva de processos de fusions, escissions, bescanvi de valors o aportació d’actius en un marc de seguretat fent ús, si escau, de consultes tributàries davant la Direcció General de Tributs.

Acompanyem els subjectes intervinents (societats o persones físiques) en processos de compra i venda de societats o actius (unitats productives, immobles, intangibles, etc.) procurant-ne l’optimització fiscal.

Fiscalitat de particulars (Private client)

Oferim assessorament proactiu a persones físiques i famílies en les diverses àrees de tributació directa: Impost sobre la Renda de Persones Físiques -IRPF-, Impost sobre el Patrimoni i Impost sobre Successions i Donacions.

El nostre equip de professionals ha desenvolupat la seva carrera professional assessorant de forma global i recurrent diverses famílies empresàries prestant especial atenció a l’anàlisi i implementació d’estructures societàries i patrimonials que permetin la seva tributació en el marc positiu de l’empresa familiar (reduccions fiscals) en vida i després de la defunció dels seus propietaris.

Prestem serveis d’anàlisis de mecanismes que facilitin liquiditat als seus socis, determinació d’estructures d’inversió i desinversió en el procés de sortida internacional de famílies empresàries.

Fem dissenys de sistemes de retribució flexible implantant incentius a mitjà i llarg termini de directius.

Fiscalitat contenciosa

Prestem assessorament en els procediments administratius de comprovació i d’inspecció, així com recursos davant els Tribunals Econòmic Administratius i Tribunals de Justícia i expedients de responsabilitat patrimonial de l’Administració.

Soci responsable

Sergio Crespo Minguillón

Email
screspo@primelegalabogados.com

Estás buscant ajuda?

Truca'ns: +34 931220305

info@primelegalabogados.com
·  Dilluns – Divendres 09:00-19:00